Höken 18

Höken 18 Byggnationen av fastigheten Höken 18 har varit klar sedan 2 maj 2012 då kontorslokaler på 1500 m2 samt 44 st hyreslägenheter stod klara. Fastigheten har byggts som ett miljöhus där hänsyn tagits till energiåtgången och så mycket som möjligt av energin återvunnits. När det gäller materialval under byggnationen användes så långt som möjligt återvinningsbara byggmaterial. Då det är ett betonghus är huset väldigt tyst och välisolerat. För intresseanmälan och mer info se LänBo Fastigheter AB

Om LänBo Fastigheter AB

LänBo Fastigheter AB är ett gemensamhetsägt fastighetsbolag mellan ELL-EFF Fastigheter AB, dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping, och VärnaBo Fastigheter AB. Genom ett tidigare gott samarbete så förstod VärnaBo Länsförsäkringars behov av nya kontorslokaler i Värnamo. Så föddes idén om att bygga en central bostads- och kontorsfastighet. Då efterfrågan på centrala lägenheter i Värnamo är stor, t ex i Pelikanenfastigheten, föddes tanken om att hitta en byggbar tomt centralt. Naturligt föll blickarna på Hornbrinksfastigheten. Efter grundliga förhandlingar med familjen Hornbrinks träffades 2009 ett köpeavtal om att förvärva tomten. Samtidigt inleddes en planändring tillsammans med Värnamo kommun där man ökade byggrätten på fastigheten för att möjliggöra en produktionskostnad som gör att hyressättningen på fastigheten blir acceptabel för framtida hyresgäster.

Adress
LänBo Fastigheter AB
Box 110
331 21 Värnamo

Telefon
0370-69 99 90

Email
info@lanbo.se

Hör av dig till oss

Denna webbplatsen använder cookies