Om ELL-EFF Fastigheter

ELL-EFF Fastigheter AB startade år 2000 och vi äger och förvaltar 6 fastigheter i centrala Jönköping och 1 fastighet i Värnamo.

ELL-EFF Fastigheter AB startade år 2000 som helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping. Dess förkortning ligger som grund för namnet ELL-EFF. Fastighetsbolaget är en aktiv del i koncernens kapitalförvaltning. Vi äger och förvaltar 6 fastigheter i centrala Jönköping och 1 fastighet i Värnamo.

Vår vision

ELL-EFF Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping. Inversteringar i fastigheter är en viktig strategi för riskspridningen av tillgångar och för att trygga basen för framtida försäkringsåtaganden.

Vi ser fastigheter som långsiktiga investeringar, med en stabil avkastning och goda förutsättningar för värdetillväxt. Vi strävar efter att ha fastigheter i toppskick med mycket hög servicegrad gentemot hyresgästerna. Det skapar i sin tur förutsättningar för långsiktiga hyresrelationer.

Vårt mål

Vår övergripande målsättning är att öka fastighetsvärdena genom de nyinvesteringar vi gör i attraktiva och ändamålsenliga fastigheter. Vår långsiktiga strategi innebär ytterligare investeringar i attraktiva tillväxtområden. Vi vill också vara en av branschens ledande aktörer inom hållbarhetsarbete.

Inför kommande verksamhetsår kommer vi att öka takten på underhållet av våra fastigheter, med avsikt att ytterligare höja fastigheternas värde och kundnöjdhet. Arbetet med energieffektiviseringar kommer att gå in i en ny fas, och förväntas på sikt att ge positiva effekter.

Stadsutveckling

För ELL-EFF Fastigheter är det naturligt att ha en aktiv roll i regionens stadsutveckling. Majoriteten av våra fastigheter ligger i Jönköping, men vi vill även ta samma ansvar på andra expansiva orter i länet. Som en lokal aktör vill vi medverka till byggnationen av citynära lägenheter, butiker och kontor. Dels för att bidra till ett blandat utbud av bostäder, dels för att tillgodose människors olika behov i det privata och på arbetsplatsen.

ELL-EFF Fastigheter deltar även i utvecklingen av Väster City i Jönköping. Vi samarbetar med flera fastighetsägare och Jönköpings kommun för att göra området mer attraktivt. Men oavsett ort eller område är målsättningen alltid densamma- att utveckla våra investeringar till ett förstklassigt fastighetsbestånd, både vad gäller standard och service. 

Denna webbplatsen använder cookies