Jour- vid akuta problem

Akuta problem kan uppstå dag som natt. Som hyresgäst hos ELL-EFF Fastigheter har du tillgång till fastighetsjour och störningsjour.

Den större delen av årets alla timmar utgör jourtid, därför är det viktigt för oss på ELL-EFF att våra hyresgäster har tillgång till professionell hjälp även då.

Fastighetsjour

Ocab i Jönköping erhåller ELL-EFF Fastigheter med fastighetsjour vardagar:
kl. 16.00 – 07.00 samt lördag-söndag och helger kl. 00 – 24.

Efter inkommit telefonsamtal kommer Ocab att vara på plats så snabbt de kan för att åtgärda felet. Exempel på fel kan vara, strömlöst i lägenheten/lokalen, kyl/frys ur funktion, vattenläcka, stopp i avlopp.

Kan fel vänta till nästa arbetsdag så avvakta med att kontakta Ocab.

Utryckning som ej är klassad enligt åtgärdslistan daterad 2021-10-19 debiteras hyresgästen.

Om ni inte har fått ut lägenhet eller lokalinformations pärmen vid inflytt så finns det nya att hämta på vårt kontor.

Störningsjour

Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt t.ex. att grannen spelar hög musik eller att det finns obehöriga som sover i trapphuset.

Vid anmälan om t.ex. hög ljudnivå från lägenhet rycker normalt två väktare ut till platsen och gör diskret i trapphuset en opartisk bedömning om ljudnivån är störande eller ej. Bedömer väktarna att ljudnivån är för hög ringer man på och ber vänligen vederbörande att ta hänsyn till sina grannar.

Händer det att samma hyresgäst återkommer med störningar kommer fakturan ställas mot hyresgästen som stör, hyresgästen kommer även få en varning från hyresvärden.

Denna webbplatsen använder cookies