Jour- vid akuta problem

Akuta problem kan uppstå dag som natt. Som hyresgäst hos ELL-EFF Fastigheter har du tillgång till fastighetsjour och störningsjour.

Den större delen av årets alla timmar utgör jourtid, därför är det viktigt för oss på ELL-EFF att våra hyresgäster har tillgång till professionell hjälp även då. Nedan finns vad ni kan få hjälp med samt att ni kan debiteras kostnaden för utryckningen.
    2023-02-22
 Åtgärdslista för fastighetsjour Jönköping   
  ÅtgärdasÅtgärdas EJAnm/kommentar
1Glas (täckning)   
1.1Genomslag fönsterruta/entreportx Gäller det lokal eller butik så betalar HG
     
2Tvätt, allmänna tvättstugor   
2.1Elfel – blixtrar luktar bräntx  
2.2Tvätt fast i maskinx Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete
2.3Tvättmaskin fungerer inte x 
2.4Stopp i golvbrunnx  
2.5Tumlare fungerar inte x 
2.6Torkrum fungerar inte x 
2.7Tvätt fast i mangel x 
     
3El   
3.1Strömlös lght/lokalx Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete
3.2Huvudsäkring för lägenhetx Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete
3.3Belysning i allmänna utrymmen saknas heltx  
3.4Trasig belysning allmänna utrymmen, enstaka lampor x 
3.5UE om ärendet kräver   
     
4Vitvaror   
4.1Kyl/frys helt ur funktionx Lördag-söndag samt helgdagar
4.2Spis helt ur funktion x 
4.3Diskmaskin fungerar inte x 
4.4Enstaka spisplatta/ugn ur funktion x 
     
5Ventilation   
5.1Återställning av tillgängligt aggregatx Lördag-söndag samt helgdagar
5.2Helt ur funktion lägenhet x 
5.3Bullrar/låter mycket om x 
5.4Helt ur funktion lokalx Lördag-söndag samt helgdagar
5.5Ventilation resturangkökx  
5.6UE om ärendet kräverx Lördag-söndag samt helgdagar
     
6VVS   
6.1Köksavlopp läcker x 
6.2Stopp i köksavlopp x 
6.3Vattenrör under diskbänk läckerx  
6.4Stopp stiger i golvbrunn wc eller liknandex  
6.5Droppande kranar x 
6.6Kran går ej att stänga avx  
6.7Stopp i wcx  
6.8Trasig  wc xLördag-söndag samt helgdagar
6.9Stopp i tvättställ x 
6.10Läckande diskmaskinx  
6.11Kallt i lägenhet   
6.12Varmvatten saknas enstaka lägenhet x 
6.13Varmvatten saknas flera lägenheterx Lördag-söndag samt helgdagar
6.14Läckande element lägenhetx  
6.15UE om ärendet kräverx  
     
7”Bygg”   
7.1Inbrott i förråd källare/vind xRing fastighetsägaren
7.2Inslagen,uppbruten lägenhetsdörrx HG betalar
7.3Löst hängande byggnadsdetaljer som kan falla nerx  
7.4UE om ärendet kräverx  
     
8Lås   
8.1Låsöppningx HG betalar om det inte har någon nyckel.
8.2Fel på lås lägenhetsdörr/altandörrx  
8.3Fel på entreportens låsx  
8.4Garageport enskiltx  
8.5Garageport till gemensamhetsgaragex  
8.6Fel på lås till tvättstugax  
8.7Innerdörr i baklås x 
8.8UE om ärendet kräverx  
     
9Tillval / Övrigt   
9.1Fekalier uppkastningar allmänna utrymmen/frekventa stråk x 
9.2Hiss stannatx Norskreset görs. Fortfarande trasig så väntar vi till nästa arbetsdag.
9.3Person fast i hissx  
9.4Anläggningsskötare Brandlarmx Återställning vid fel.
9.5Brandskadax  
9.6Vattenskadax  
9.7Tjutande brandvaranare i LGH x 

Fastighetsjour

Ocab i Jönköping erhåller ELL-EFF Fastigheter med fastighetsjour vardagar:
kl. 16.00 – 07.00 samt lördag-söndag och helger kl. 00 – 24.

Efter inkommit telefonsamtal kommer Ocab att vara på plats så snabbt de kan för att åtgärda felet. Exempel på fel kan vara, strömlöst i lägenheten/lokalen, kyl/frys ur funktion, vattenläcka, stopp i avlopp.

Kan fel vänta till nästa arbetsdag så avvakta med att kontakta Ocab.

Utryckning som ej är klassad enligt åtgärdslistan daterad 2021-10-19 debiteras hyresgästen.

Åtgärdslista delades ut till samtliga hyresgäster i december 2021 ihop med hyresavierna.

Om ni inte har fått ut lägenhet eller lokalinformationspärmen vid inflytt så finns det nya att hämta på vårt kontor.

Störningsjour

Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt t.ex. att grannen spelar hög musik eller att det finns obehöriga som sover i trapphuset.

Vid anmälan om t.ex. hög ljudnivå från lägenhet rycker normalt två väktare ut till platsen och gör diskret i trapphuset en opartisk bedömning om ljudnivån är störande eller ej. Bedömer väktarna att ljudnivån är för hög ringer man på och ber vänligen vederbörande att ta hänsyn till sina grannar.

Händer det att samma hyresgäst återkommer med störningar kommer fakturan ställas mot hyresgästen som stör, hyresgästen kommer även få en varning från hyresvärden.

Denna webbplatsen använder cookies