036 - 19 91 00 info@elleff.se

ELL-EFF Fastigheter håller förnärvarande på med byggnationen av ett skärmtak längs med Barnarpsgatan och fastigheten Gripen 6. Etapp 1 beräknas vara färdig i början av mars och då påbörjas även Etapp 2.