036 - 19 91 00 info@elleff.se

Gripen 6

Fastigheten Gripen 6 förvärvades av Länsförsäkringar 2001 och är ELL-EFF Fastigheters största kontors- och butiks fastighet med en yta om 5323 m² respektive 1318 m².

Gripen 6 bild6

KONTOR OCH BUTIKER

Fastigheten byggdes år 1981 och bland hyresgästerna finner vi bland annat HSO, Consid AB, Läkarhuset, Företagshälsan och Kriminalvården. I butikslokalerna på markplan finner vi konditori Napoleon, Bredaryds Möbler och Hälsobutiken Life med flera.

Under år 2013 var fastigheten föremål för en rad ombyggnationer föranledd av en hyresgästrockad. Den största ombyggnationen skedde när ELL-EFF Fastigheter förvandlade delar av Länsförsäkringars tidigare kontorslokaler till en helt ny vårdcentral på 600 m² för Läkarhusets räkning.

Gripen 6 bild5

ENERGIEFFEKTIVISERING

Fastigheten deltar förnärvarande i ett större energieffektivisering program, stora delar av fastighetens fönster har bytts ut mot nya energieffektiva fönster. Ny belysning har även installerats i lokaler, trappuppgångar och garage. Under slutet av 2014 kommer även ett skärmtak sättas upp utmed fastigheten längs Barnarpsgatan.

Gripen 6 montage

FAKTA

BYGGÅR: 1981

FÖRVÄRVAD: 2001

YTA KOMMERSIELLA HYRESGÄSTER: 6 732 m²

HYRESGÄSTER: Bredaryds Möbler, Företagshälsan, Caos Ekonomi, Axeline Sjöberg, Riksrevisionen, Kriminalvården, Consid, Napoleon, Lilla Violen, HSO, Naturlig Hälsa, Läkarhuset, Medical Center, TRR Trygghetsrådet.

ANTAL VÅNINGAR: 5

Uppvärmning: Fjärrvärme